Over ons

De vereniging Platform voor Formalities Officers is opgericht op 3 april 2009. Haar leden zijn administratieve professionals werkzaam op het gebied van Intellectuele Eigendom. De leden van het Platform zijn werkzaam binnen de octrooiwereld, merken, maar ook als domain en modellen administrateur. De belangrijkste pijler van het Platform is educatie. Het Platform zet zich in om de vakkennis van de leden te verbreden en te bevorderen en organiseert in dat kader 3 keer per jaar een workshop of conferentie. Daarnaast organiseert het Platform ook het officiële examen voor Certified Formalities Officer. Dit examen wordt ieder jaar in mei afgenomen. Een ander belangrijk aspect waar het Platform zich voor inzet is netwerken. Dat betekent het uitwisselen van kennis en ervaring op nationaal en internationaal niveau. Het Platform probeert daarnaast een gesprekspartner te zijn voor verschillende autoriteiten zoals de Orde van Octrooigemachtigden, EOB en het Octrooicentrum Nederland. Het Platform heeft inmiddels ook contacten met zusteroganisaties die opereren in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen. Wij verwachten dat in de toekomst de behoefte aan goed opgeleide professionele administratieve ondersteuning op het gebied van Intellectuele Eigendom zal toenemen. Educatie is en blijft daarom een belangrijke pijler voor het Platform. Wij denken dat dit ook het belangrijkste aspect is waarom een lidmaatschap van het Platform een toegevoegde waarde heeft. Niet alleen voor het lid zelf, maar ook voor de werkgever. Op 31 december 2023 kende het Platform meer dan 325 leden.